ขายตั๋วบอลโลก ประมาณ 1.2 ล้านใบสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโล…